Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad Tikkimismaailm veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Tikkimismaailm OÜ. (edaspidi Veebipood Tikkimismaailm) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tikkimismaailm veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Kasutustingimused kehtivad veebipoes ja on lahutamatult seotud Privaatsustingimustega.

4) Veebipood Tikkimismaailm jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.Tikkimismaailm.ee.

5) Ostjal (edaspidi Ostja) on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.

6) E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest. Kõik kodulehel olevad tootefotod on Tikkimismaailm OÜ omad ning kopeerimine ja kasutamine ilma kokkuleppeta keelatud.

2. Hinnainfo
1) Kõik veebipoes Tikkimismaailm toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Veebipoes kõik hinnad on toodud eurodes.
2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Tikkimismaailm veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
4) Veebipood Tikkimismaailm jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Tikkimismaailm.ee.

3.Toodete kommenteerimine.
1)Registreerunud kliendil on võimalik e-poes olevaid tooteid kommenteerida. Administraatoril on õigus ebasobivad kommentaarid kustutada. Müüjal on õigus ebasobivate kommentaaride lisamisel Kliendi püsikliendikonto sulgeda.

4. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Tikkimismaailm andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Tikkimismaailm poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Tikkimismaailm tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
4) Maksevõimalused:

Läbi Montonio:

Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti ja Soome pangalinkide abil
Makse tegemine toimub väljaspool Tikkimismaailm e-poe keskkonda Montonio Finance vahendusel. Tikkimismaail e-poel puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.
Pärast toote eest tasumist vajutage palun pangas kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.

Arve alusel:

Makstes arve alusel läheb tellimus töösse peale arve laekumist Tikkimismaailm OÜ arveldusarve kontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist tellimus võetakse töösse või valmis toodete puhul komplekteerib veebipood Tikkimismaailm tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood Tikkimismaailm ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Tikkimismaailm ei saanud mõjutada ega ette näha.

5)Peale tellimuse üleandist logistikapartnerile saadab Tikkimismaailm OÜ teie e-mailie teate paki teelepanemise kohta ja paki jälgimise koodi.

6. Tagastamisõigus
Ostjal on õigus Veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest.Toode peab olema kasutamata ja pakendis/siltidega.  Kui kaupa on kasutatud  või leidub kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Taganemisõigus ei kehti lepingutele, mille esemeks on:

-sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva Ostja isiklikke vajadusi (kliendi andmetega tikandid, kliendi niidi värvi valikuga tikandid)

-sellise asja üleandmine, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt (eritellimusel tikandi paigutused, erisoovil erinevate tikandite disainid).

Tikkimismaail OÜ ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. .
Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode). Tellimusesest taganemisel kannab Müüja Kliendile raha tagastatud kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 tööpäeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest. Müüa võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kauba tagastamiseks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto nr ja tellimuse nr) e-posti teel (info@tikkimismaailm.ee.) ning tagastama seejärel Tikkimismaailm.ee  e-poele tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates.

7. Vääramatu jõud
1) Veebipood Tikkimismaailm ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Tikkimismaailm ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Lõppsätted
1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.